Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
art.113 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Zwalnia sie od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Art. 2 ustawy:
1. Kwotę, o której mowa w art. 113 ust.1 ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje się wysokość 100.000 zł.
2. W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz