Wzrost kar za przestępstwa skarbowe w 2013 r.

Od stycznia wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Równocześnie podwyższona została ustawowa kwota niezapłaconego podatku, która przesądza o tym, że dany czyn stanowi przestępstwo.Podniesienie kar jest powiązane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026) w następnym roku będzie ono wynosiło 1.600 zł brutto.Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jego czterystukrotności. W 2013 r. stawka będzie ustalana w granicach od 53 zł do 21.332 tys. zł.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz