W roku 2013 kilometrówka bez zmian

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi wysokość kilometrówki w dalszym ciągu nie zmieniła się.

Aktualne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wynoszą one:

  • dla samochodu osobowego:
    a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
    b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
  • dla motocykla – 0,2302 zł,
  • dla motoroweru – 0,1382 zł.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację powyższego rozporządzenia, dotyczące podwyżki tych stawek. Według projektu, maksymalna wysokość powyższych stawek będzie wynosić: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,97 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł, dla motocykla – 0,92 zł, a dla motoroweru – 0,81 zł.

Rząd tłumaczy podwyżkę kilometrówki w 2013 r. wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. podwyżkami cen paliw (ostatnia nowelizacja rozporządzenia w zakresie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych przeprowadzona była w październiku 2007 r.).

Niestety wszystko wskazuje na to, że projekt w najbliższym czasie nie wejdzie w życie. Pierwotnie proponowano, aby zmiana rozporządzenia weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2012 r. (sam projekt jest z roku 2011), jednak prace nad rozporządzeniem nadal trwają.) Ministerstwo Finansów nie jest tym zmianom przychylne – swoje stanowisko tłumaczy tym, że budżetu państwa nie stać na takie podwyżki. Wiele zatem wskazuje na to, że na razie w tym zakresie zmian nie będzie.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz