Pozostałe usługi

Mają Państwo jakieś szczególne potrzeby w zakresie usług księgowych? Poniżej przedstawiamy wybrane usługi dodatkowe świadczone przez nasze biuro:

 • ocena stanu ksiąg i systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych,
 • tworzenie regulaminu wynagrodzeń,
 • wyprowadzenie zaległości ZUS,
 • sporządzanie instrukcji: obiegu dokumentów, kasowej, materiałowej, inwentaryzacyjnej,
 • stworzenie regulaminu ZFŚS,
 • tworzenie budżetu,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych dla podmiotów niebędących naszymi stałymi klientami,
 • opracowanie sprawozdania z działalności jednostki,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • obsługa rachunku bankowego,
 • przygotowanie i wydruk przelewów,
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych firm (US, ZUS, GUS),