Obsługa księgowa

Obsługa księgowo-rachunkowa skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, małych oraz średnich przedsiębiorstw. wykonujemy prace związane z:

  • prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • prowadzeniem ewidencji przychodów na potrzeby ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzeniem ewidencji do celów podatku VAT,
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  •  sporządzaniem niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ewidencji i rejestrów oraz dostarczaniem ich do odpowiednich urzędów,
  • rozliczaniem w zakresie podatku dochodowego,
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • sporządzaniem sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
  • reprezentowaniem Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania,

Wymienione usługi wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.