Wzrost kar za przestępstwa skarbowe w 2013 r.


Od stycznia wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Równocześnie podwyższona została ustawowa kwota niezapłaconego podatku, która przesądza o tym, że dany czyn stanowi przestępstwo.Podniesienie kar jest powiązane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości.
Czytaj więcej