ULROP UZUPEŁNIAJĄCY W TRAKCIE ROKU


Urlop uzupełniający – Przejście z urlopu w wymiarze 20 dni na 26 dni

Zgodnie z art. art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wszystko jest zrozumiałe, gdy 10 lat pracy mija z końcem roku, co zdarza się bardzo rzadko.
Co w przypadku, gdy prawo do wyższego wymiary urlopu przysługuje w ciągu roku?
Czytaj więcej