Przedsiębiorcy!! Brak podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad 2012roku

Rok 2012  jest pierwszym rokiem, w którym Przedsiębiorcy nie płacą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc listopad.  Natomiast grudniowa zaliczka może zostać zapłacona do 20 stycznia kolejnego roku.. Firma może jednak uniknąć jej płacenia, jeśli  złoży roczne zeznanie podatkowe za 2012 rok.

Obowiązujące wcześniej przepisy podatkowe dotyczące płatności zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie były korzystne dla firm. Płatność zaliczki grudniowej przypadała miesiąc wcześniej i była uzależniona nie od dochodu grudniowego, a od listopadowego.

Obecne przepisy dotyczące podwójnej zaliczki za listopad uległy zmianie. Wszystkie zaliczki są wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Te same zasady dotyczą zaliczek kwartalnych – te płatne są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie jest jednak zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe i rozliczy podatek z niego wynikający.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz