Proces

Wielu klientów zastanawia się, jak wygląda budowanie serwisów www bądź projektowanie logotypów „od kuchni”. Jest to dość specyficzny proces.

Tak wygląda proces powstawania projektu w naszej firmie:

process-diagram

1Zebranie informacji. Prace nad każdym projektem zaczynamy od zebrania jak największej ilości informacji o firmie klienta oraz o jego potrzebach, a także definiujemy cele i korzyści jakie klient zamierza osiągnąć poprzez realizowany projekt.

2Analiza. Po zebraniu niezbędnych informacji przystępujemy do ich wnikliwej analizy, w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań, umożliwiających szybkie i sprawne osiągnięcie wyznaczonych celów.

3Wizja i koncepcja. Na tym etapie nakreślamy ogólną koncepcję projektu oraz przedstawiamy naszą wizję klientowi. Jeżeli pomysł zostanie zaakceptowany, posłuży on do wyznaczenia drogi podczas projektowania.

4Projekt i budowa. Po pomyślnym stworzeniu koncepcji zabieramy się za projektowanie elementów graficznych oraz architektury systemu, a następnie rozpoczynamy jego budowę.

5Wdrożenie i przekazanie. Po zakończeniu prac nad budową systemu oraz po przeprowadzeniu niezbędnych testów dostarczone przez nas rozwiązania zostają wdrożone w życie, a wszelkie formalności związane z przekazaniem produktu zostają ostatecznie sfinalizowane.