Od stycznia obniżka kosztów stanie się koniecznością

Jeżeli dłużnik nie ureguluje kwoty z faktury, będzie musiał dokonać korekty w ciągu 30 lub 90 dni od ustalonego przez strony terminu płatności.

Wchodząca w życie 1 stycznia 2013 r. ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ma przyczynić się do ograniczenia powstających zatorów płatniczych i ukrócić m.in. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. Jeżeli podatnik nie ureguluje kwoty z faktury, będzie musiał w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu.

Nieco inaczej będzie w przypadku, gdy czas płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni. Wówczas termin na dokonanie korekty kosztów będzie wynosił 90 dni od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. [przykład 2] W przypadku częściowego uregulowania zobowiązań konieczne będzie proporcjonalne wyłączenie z kosztów podatkowych odpowiedniej kwoty.
Założeniem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w której dochodzi do wykorzystywania przez podatnika dominującej pozycji wobec dostawcy towarów/usług przez wyznaczanie długich terminów płatności.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz