Nowelizacją ustawy o VAT

zmiany VAT 2013

Zmiana stawki VAT na napoje mleczne.
Wraz z kwietniową (01.04.2013 r) nowelizacją ustawy o VAT zmianie ulegnie stawka podatku od sprzedaży napojów mlecznych (zawierających tłuszcz mlekowy), do przygotowania których wykorzystano kawę lub herbatę. Stawka zmieni się z obniżonej (5% lub 8%) na 23%.,

Zmiana rozporządzenia o kasach fiskalnych.
1 kwietnia 2013 roku w życie wejdzie nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujacych. W nowym rozporządzeniu ujęto:

  • obowiązek ewidencji każdej sprzedaży także zwolnionej;
  • obowiązek podawania na paragonie nazwy towaru/usługi pozwalającej na jej jednoznaczną identyfikację;
  • termin przeglądów technicznych kas dokonamy musi być nie rzadziej niż co 2 lata (zamiast obecnego co 24 miesiące);
  • na żądanie nabywcy na paragonie należy zamieścić także jego NIP;
  • prowadzenie odrebnej ewidencji do korekty błędnie zaewidencjonowanej sprzedazy (obowiązek zalączenia oryginału błędnego paragonu)
  • kopie paragonów trzeba będzie przechowywać przez okres 5 lat od końca roku ich wydania (nie jak dotychczas 2 lata).

W przypadku pytań dotyczących przedstawionego zagadnienia, prosimy o kontakt z właściwym dla Państwa oddziałem TAX-NET S.A.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz