Dieta wkrótce wzrośnie do 30 zł dziennie

Dieta podczas podróży krajowych wkrótce wzrośnie z 23 do 30 zł. Zwiększone zostaną także diety podczas podróży zagranicznych. Te kwoty dotyczą nie tylko wyjazdów pracowniczych, ale także delegacji przedsiębiorców (w tym osób samozatrudnionych), którzy mogą rozliczać kwoty diet w kosztach uzyskania przychodu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministerstwa pracy, kwota diety podczas podróży krajowych wzrośnie do 30 zł od 1 marca 2013 r. Poprzednia stawka wynosiła 23 zł i obowiązywała przez ostatnich 10 lat. Oprócz tego, rozporządzenie ministerstwa pracy zawiera załącznik z kwotami diet w podróżach zagranicznych, które również zmieniły się – ich kwoty są inne w zależności od danego kraju. Od 1 marca, przykładowe diety zagraniczne wynoszą:

  • Czechy – 41 euro,
  • Francja – 50 euro,
  • Hiszpania – 50 euro,
  • Niemcy – 49 euro,
  • Słowacja – 43 euro,
  • USA – 59 dolarów.

Pełny wykaz stawek znajduje się w rozporządzeniu ministerstwa pracy.

Rzecz jasna stawki diet są najbardziej istotne dla pracowników i pracodawców, ale samozatrudnieni także mogą z nich korzystać. W jaki sposób?

Dieta dla przedsiębiorcy przebywającego w delegacji, to kwota za pomocą której w kosztach firmowych obrazuje się m.in. wydatki na wyżywienie w trakcie podróży. W kosztach firmowych nie można bowiem zapisywać faktur otrzymanych z restauracji.


Koszty delegacji osób samozatrudnionych

Kwotę diet w związku z delegacją należy wyliczyć mnożąc liczbę dni w delegacji, przez jedną z powyższych stawek, w zależności od celu podróży. Aby diety znalazły się w kosztach nie są potrzebne żadne dokumenty – wystarczy przekazać księgowym informację o miejscu delegacji i liczbie dni w podróży, a dokonają rozliczeń w Twoim imieniu (dietę w kosztach firmowych obrazuje się za pomocą dowodu wewnętrznego – nie są potrzebne faktury, czy paragony).

Oprócz tego, przedsiębiorca, który wyjeżdża w delegację ma prawo rozliczać takie koszty związane z wyjazdem, jak:

  • bilety, w tym na samolot, pociąg, autokar, itd.,
  • wydatki na taksówki,
  • zakup paliwa na stacjach zagranicznych,
  • zakup usług noclegowych.

Odmienne zasady rozliczania kosztów noclegu

Przy okazji warto pamiętać, że nocleg rozlicza się nieco inaczej, niż diety. Od 1 marca 2013 r. pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegowych na podstawie rachunku, przy czym ten zwrot za jedną dobę nie może być większy niż 20-krotność dziennej diety. Jeżeli zaś pracownik nie przedstawi rachunku, przysługuje mu ryczałt w postaci 150% stawki diety za każdy nocleg.

Natomiast przedsiębiorca (samozatrudniony) chcąc rozliczać koszty noclegu w trakcie delegacji musi uzyskać rachunek lub fakturę (np. z hotelu). Nie może rozliczać wydatków na nocleg w formie ryczałtu.

Podróż musi mieć związek z prowadzoną działalnością

Oczywiście, aby podróż mogła się znaleźć w kosztach firmowych musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może pojawić się konieczność udowodnienia takiego związku. W tym celu mogą posłużyć np. faktury wystawione na rzecz kontrahenta z siedzibą w miejscu delegacji, faktury zakupowe, podpisane umowy, e-maile, materiały z konferencji, itp. Tego rodzaju potwierdzenia warto zachować w dokumentacji firmowej.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz