Zaległy urlop za 2011 r. już na nowych zasadach


Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna. Dokonuje ona zmiany Kodeksu pracy w zakresie terminu udzielenia zaległego urlopu. W aktualnym stanie prawnym pracodawca musi udzielić zaległego urlopu za dany rok do końca marca roku następnego, natomiast zgodnie z nowelizacją – do końca września następnego roku.
Czytaj więcej

Zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad


Z obowiązujących obecnie zapisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego przedsiębiorcy wpłacają w wysokości wpłaty zaliczki za przedostatni miesiąc tego roku w terminie do 20 grudnia roku podatkowego (według ustawy o pdop – do 20. dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego). Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, również w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W ten sposób w grudniu przedsiębiorcy w praktyce płacą zaliczkę za listopad lub odpowiednio trzeci kwartał, tyle że w kwocie podwojonej.
Czytaj więcej

Gdy siedzibą firmy jest mieszkanie przedsiębiorcy


Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (816) z dn. 2011.11.03

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu czy też budynku mieszkalnym, rozliczanie wydatków z tym związanych budzi szereg wątpliwości. Wynika to z faktu, że w takiej sytuacji trudno czasami oddzielić sferę prywatną od firmowej. Trzeba jednak pamiętać, że tylko właściwie rozliczone wydatki podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych.

Czytaj więcej

Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na zleceniu


Umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół lub studentami, w wieku do 26 lat nie podlegają oskładkowaniu. Nawet wtedy, gdy są zawierane w okresie wakacji, czyli w czasie, gdy kształcący się jeszcze zleceniobiorca faktycznie nie uczęszcza na zajęcia w szkole lub na studiach. Jeszcze do niedawna „wakacyjne” zlecenia nie były korzystne dla studentów po obronie pracy dyplomowej. Obecnie jednak umowy zlecenia zawierane również z takimi osobami nie podlegają składkom ZUS. Od 1 października br. zmieniły się bowiem przepisy o szkolnictwie wyższym.
Czytaj więcej

Strona 1 z 212