Odliczenie VAT od pojazdów ciężarowych do 3,5 tony będących w leasingu


Pełne odliczenie podatku VAT od rat leasingowych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony będzie możliwe pod warunkiem zarejestrowania do 31 stycznia 2011r. umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym.

Dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie skarbowym:

  • ksero umowy leasingu,
  • ksero dowodu rejestracyjnego,
  • ksero świadectwa homologacji.

Do 20 stycznia – zmiana formy opodatkowania


Przypominamy, że do 20 stycznia 2011 roku przedsiębiorcy mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie informujące, że podatek dochodowy w bieżącym roku płacony będzie ze stałą stawką 19% niezależnie od wysokości dochodu uzyskanego w ciągu 2011 roku.

Po tym terminie nie będzie już możliwości zmiany stawki podatku. Przy dochodach nieprzekraczających 85.528 zł netto w skali roku podatek będzie wynosił 18%, natomiast przy dochodach wyższych niż 85.528 zł netto będzie wynosił 32%.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług


Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
art.113 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Zwalnia sie od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Art. 2 ustawy:
1. Kwotę, o której mowa w art. 113 ust.1 ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010 r. przyjmuje się wysokość 100.000 zł.
2. W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.

Strona 6 z 6<<...23456