Zmiany w ubezpieczeniach dla studentów na zleceniu


Umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół lub studentami, w wieku do 26 lat nie podlegają oskładkowaniu. Nawet wtedy, gdy są zawierane w okresie wakacji, czyli w czasie, gdy kształcący się jeszcze zleceniobiorca faktycznie nie uczęszcza na zajęcia w szkole lub na studiach. Jeszcze do niedawna „wakacyjne” zlecenia nie były korzystne dla studentów po obronie pracy dyplomowej. Obecnie jednak umowy zlecenia zawierane również z takimi osobami nie podlegają składkom ZUS. Od 1 października br. zmieniły się bowiem przepisy o szkolnictwie wyższym.
Czytaj więcej

zmiany VAT 2013

Sprzedaż złomu – rozliczanie VAT od 1 kwietnia 2011 r.


Z dniem 1 kwietnia nastąpiła rewolucja w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostaw złomu.
Nowe zasady dotyczą dostaw oraz nabycia złomu na terenie Polski, które nastąpiły po 1 kwietnia 2011 roku (włącznie z tym dniem). Jeśli sprzedaż lub nabycie złomu nastąpiło do 31 marca 2011 roku (łącznie z tym dniem), VAT rozlicza sprzedawca, a obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż:

a) 20. dnia, Czytaj więcej

Składki ZUS 2011


Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2011 roku

 • Ubezpieczenie zdrowotne:243,39 zł
 • Ubezpieczenie społeczne:123,24 zł (razem z ubezpieczeniem chorobowym)
 • Łącznie miesięczne składki:366,63 zł
 • Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2011 roku

  • Ubezpieczenie zdrowotne: 243,39 zł
  • Ubezpieczenie społeczne: 597,37 zł (razem z ubezpieczeniem chorobowym)
  • Fundusz Pracy: 49,38 zł
  • Łącznie miesięczne składki: 890,14 zł

Strona 5 z 6<<...23456