Od 2013 paragony przechowujemy 5 lat!


Jak długo przedsiębiorcy muszą teraz przechowywać kopie paragonów?

Kopie papierowych dokumentów kasowych trzeba przechowywać do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o VAT). Jest to ten sam termin, co w przypadku paragonów fiskalnych archiwizowanych elektronicznie. Czytaj więcej

Wzrost kar za przestępstwa skarbowe w 2013 r.


Od stycznia wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Równocześnie podwyższona została ustawowa kwota niezapłaconego podatku, która przesądza o tym, że dany czyn stanowi przestępstwo.Podniesienie kar jest powiązane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości.
Czytaj więcej

Dieta wkrótce wzrośnie do 30 zł dziennie


Dieta podczas podróży krajowych wkrótce wzrośnie z 23 do 30 zł. Zwiększone zostaną także diety podczas podróży zagranicznych. Te kwoty dotyczą nie tylko wyjazdów pracowniczych, ale także delegacji przedsiębiorców (w tym osób samozatrudnionych), którzy mogą rozliczać kwoty diet w kosztach uzyskania przychodu.
Czytaj więcej

Strona 2 z 612345...>>