ULROP UZUPEŁNIAJĄCY W TRAKCIE ROKU


Urlop uzupełniający – Przejście z urlopu w wymiarze 20 dni na 26 dni

Zgodnie z art. art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wszystko jest zrozumiałe, gdy 10 lat pracy mija z końcem roku, co zdarza się bardzo rzadko.
Co w przypadku, gdy prawo do wyższego wymiary urlopu przysługuje w ciągu roku?
Czytaj więcej

zmiany VAT 2013

Czy przedsiębiorcy zyskają w 2013 roku w zakresie VAT?


od 1 stycznia 2013 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić istotne zmiany w zakresie ustawy o VAT. Zmiany dotyczą sposobu ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jak i podstawy opodatkowania.
Na chwilę obecną jest to jedynie projekt, w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Niemniej jednak warto już się z nim zapoznać.
Termin powstania obowiązku podatkowego
Propozycją jest uchylenie art. 19 ustawy i Czytaj więcej

zmiany VAT 2013

Sprzedaż złomu – rozliczanie VAT od 1 kwietnia 2011 r.


Z dniem 1 kwietnia nastąpiła rewolucja w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostaw złomu.
Nowe zasady dotyczą dostaw oraz nabycia złomu na terenie Polski, które nastąpiły po 1 kwietnia 2011 roku (włącznie z tym dniem). Jeśli sprzedaż lub nabycie złomu nastąpiło do 31 marca 2011 roku (łącznie z tym dniem), VAT rozlicza sprzedawca, a obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż:

a) 20. dnia, Czytaj więcej