Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym 1 zł? Sejm rozpatrzy projekt


Sejm rozpatrzy w tym tygodniu poselski projekt zakładający, że do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczyłby kapitał w wysokości jednego złotego. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa pomysł dalej idący – spółkę beznominałową.

Obecnie, żeby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba mieć minimum pięć tysięcy złotych. Przed 2009 r. przepisy wymagały jeszcze wyższego kapitału – 50 tys. zł. Jednak ani przed, ani po tej obniżce kapitał zakładowy nie spełnia swojej funkcji – nie chroni wierzycieli przed niewypłacalnością spółki, bo jej zobowiązania w trakcie funkcjonowania w obrocie gospodarczym mogą urosnąć do znacznie wyższych kwot, bywa że milionowych.

Projekt posłów Ruch Palikota, którym zajmie się w tym tygodniu Sejm (druk nr 1079), zakłada więc obniżenie wymaganej obecnie wysokości kapitału zakładowego – z pięciu tysięcy złotych do jednego złotego. Dzięki temu – jak napisali autorzy projektu w uzasadnieniu – wymóg zgromadzenia kapitału zakładowego nie będzie już żadną barierą do powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

To – ich zdaniem – pozwoli też obalić dotychczasowy mit, pokutujący wśród przedsiębiorców przywiązanych do tradycyjnej funkcji kapitału zakładowego, że jeżeli kontrahent posługuje się oznaczeniem z o.o., to najpewniej ma majątek o znaczącej wartości i nie będzie problemu z wypłacalnością. A przecież kapitał to tylko zadeklarowana wartość, która może się nijak mieć do rzeczywistego majątku spółki – napisali autorzy projektu. W ich przekonaniu fikcja ta przestanie funkcjonować, gdy stanie się powszechnie wiadome, że do utworzenia spółki z o.o. wystarczy symboliczna złotówka.

Dodatkowo autorzy projektu uzasadniają go tym, że również poszczególne kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Francja, czy Anglia odchodzą w ostatnich latach od tradycyjnego modelu kapitałowi zakładowego.

W ślad za obniżeniem kapitału zakładowego do jednego złotego, obniżona zostałaby – do jednego grosza – minimalna wartość nominalna udziału w spółce z o.o.

Przeciwko projektowi wypowiedziała się Krajowa Rada Notarialna. Głównie dlatego, że Ministerstwo Sprawiedliwości zmierza jeszcze dalej i rozważa wprowadzenie spółki beznominałowej. Założenia idące w tym kierunku przygotowała w czerwcu ub.r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, działająca przy ministrze sprawiedliwości.

Projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną zmierza do tego, by przedsiębiorcy mogli decydować, czy chcą nadal prowadzić działalność w ramach tradycyjnego modelu spółki z o.o., w której jest zgromadzony kapitał zakładowy, czy chcą założyć spółkę, która w ogóle nie ma takiego kapitału, a udziały w niej nie mają wartości nominalnej (byłyby beznominałowe). Dopuszczalny byłby też model mieszany – w którym wspólnicy posiadaliby zarówno udziały tradycyjne, jak i beznominałowe.

Ochronę wierzycielom przed niewypłacalnością spółki miałby zapewniać inny kapitał – kapitał zapasowy, odkładany co roku na pokrycie przyszłych strat w spółce. Wymogi dotyczące tworzenia tego kapitału byłyby surowsze niż obecnie.

Z danych statystycznych wynika, że najwięcej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przybyło w Polsce w pierwszych latach XXI wieku; o ile w 2000 r. było ich ponad 150 tys., o tyle w 2009 r. – już przeszło 236 tys., a w 2010 r. – ponad 252 tys.

Na koniec stycznia br. w Krajowym Rejestrze Sądowym było zarejestrowanych 212 tys. 177 spółek z o.o. – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podwójny VAT od jednej faktury pro forma


Wystawiający fakturę pro forma muszą liczyć się z tym, że fiskus upomni się o podatek dwa razy: za nią i za fakturę VAT, którą dopiero wystawią.

Po dwóch miesiącach funkcjonowania zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług – znowelizowanej ustawy (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342, 1529 i 1530) i rozporządzeń wykonawczych do niej, w tym tzw. rozporządzenia fakturowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428) – wychodzą ich mankamenty. Czytaj więcej

Od 2013 paragony przechowujemy 5 lat!


Jak długo przedsiębiorcy muszą teraz przechowywać kopie paragonów?

Kopie papierowych dokumentów kasowych trzeba przechowywać do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o VAT). Jest to ten sam termin, co w przypadku paragonów fiskalnych archiwizowanych elektronicznie. Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne córki, studentki która wyszła za mąż


Pracownik może zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej i nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Czytaj więcej