Damian

Biuro Rachunkowe - pracownik.

Wzrost kar za przestępstwa skarbowe w 2013 r.


Od stycznia wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Równocześnie podwyższona została ustawowa kwota niezapłaconego podatku, która przesądza o tym, że dany czyn stanowi przestępstwo.Podniesienie kar jest powiązane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości.
Czytaj więcej

Dieta wkrótce wzrośnie do 30 zł dziennie


Dieta podczas podróży krajowych wkrótce wzrośnie z 23 do 30 zł. Zwiększone zostaną także diety podczas podróży zagranicznych. Te kwoty dotyczą nie tylko wyjazdów pracowniczych, ale także delegacji przedsiębiorców (w tym osób samozatrudnionych), którzy mogą rozliczać kwoty diet w kosztach uzyskania przychodu.
Czytaj więcej